Priser og Vilkår
Der betales for airborne tid (DA-42), og tacometer tid (DA-40).

DA-40 koster DKK 1100,- per tacho time(hobbs)
 
DA-42 koster DKK. 2700,- per airborne time.

Lejeprisen er inklusive brændstof og forsikringer.
 
Lejeprisen er inklusive start- og landingsafgifter i Aalborg og Sindal

Priserne er eksklusiv moms, som skal betales på alle private flyvninger.

Skoleflyvning, opflyvning og firmaflyvning er momsfritaget.

Brændstof fakturaer, skal afleveres til ejer senest ved lejemålets ophør. For eventuelle manglende attester, hæfter lejer.

Umiddelbart efter flyvning indbetales lejeafgiften til Konto nr. : 8145  89400 30200

Her kan downloades diverse udlejnings dokumenter

Standard udlejningsbetingelser KobbelAir - Download

Standard udlejningskontrakt KobbelAir - Download

Afgiftfritagelse flybrændstof KobbelAir - Download
Nyheder